[Pääsivulle]


1. JÄÄKAUSI VÄISTYY

Jään vaikutus
    Jääkaudet ja ihminen
   Karijoen susiluola
     
   Iskurityökaluja
Viimeinen jäätiköityminen

  
Jään jälkeen elämä
     
   Varhaisin kasvillisuus
        Kivikauden eläimistö
    Itämeren vaiheet
        Itämeren vaiheet
    Maankohoaminen
    Esi-isämme saapuvat
        Lahden Ristola
        Lahden Ristola, esineitä

2. KULTTUURIVAIHEET
Arkeologiset kulttuurit
    Mitä kulttuurit ovat?
        Mitä kieltä puhuttiin?
        Puhuttiinko Suomessa uralilaisia kieliä heti jääkauden jälkeen?
Suomusjärven kulttuuri
    Asuinpaikat
        Asuinpaikkojen sijainti maastossa
        Hantien asuinpaikka
    Suomusjärven kulttuurin levinneisyys
    Suomusjärven kulttuurin vanhin vaihe
Käyräselkäinen kourutaltta - VRML
    Suomusjärven kulttuurin nuorempi vaihe
Kampakeraaminen kulttuuripiiri
    Kampakeramiikan esineistöstä
    Kampakeraamiset astiat ja niiden koristelu
        Slide show
        Keramiikan alkuperä
        Kampakeraamisten astioiden valmistus
        Savimassa
        Langat ja kampakeramiikka
        Savenvalajan pyörä
Pyheensillan keramiikka
Kuoppakeraaminen kulttuuri
Vasarakirveskulttuuri
    Vasarakirveskulttuuri Euroopassa
    Vasarakirveskulttuuri Suomessa
    Vasarakirves
        Päntäne, Kauhajoki - VRML
Vasarakirveen suomalainen tyyppi - VRML
        Vasarakirveiden kupariset esikuvat
    Nuorakeramiikka
        Nuorakeramiikka ja langat
        Nuorakoristeinen astia - VRML
Asbestikeramiikka
    Pöljän ryhmä
        Pöljän asuinpaikka
        Jätinkirkot, arvoituksellinen muinaisjäännösryhmä
Pöljän keramiikan pala - VRML
    Kierikin ryhmä
Kiukaisten kulttuuri
    Kiukaisten tyypin kirves
    Kiukaisten kulttuurin levinneisyys

3. ASUTUS JA ASUMINEN
Asumukset
    Räisälän kota
        Räisälän kodan rakennettu ennallistus
    Naarajärven kota
    Saarijärven kivikauden kylän asumukset
Ennallistuksien perusteita
    Yksityiskohtia
    Saarijärven kivikauden kylä - QTVR
    Kalix-joen löydöt
    Kukkosaaren taltta ja Polvijärven Solan rannerengas
        Kukkosaaren taltta - VRML
Kivikautiset kylät
    Asutus seuraa pakenevaa rantaviivaa
Varhaisin maanviljely
    Piisirpit
    Jauhinkivet

 4.. PYYNTIELINKEINOT
Aktiivinen ja passiivinen pyynti
Metsästys
    Aktiivisen metsästyksen välineet
        Jousi ja nuoli
        Piinuolenkärki, Kurikka - VRML
        Liuskenuolenkärki, Koskenkorvan saha - VRML
    Keihäs
    Vipukeihäs
    Harppuuna
Passiivisen pyynnin välineet
    Pyyntikuopat
    Ansat
    Hyljeverkko
Nahkojen työstö
        Levykaavin - VRML
Kalastus
     Aktiivinen kalastus
        Luukoukku - VRML
    Passiivinen kalastus
        Kalaverkko
        Katiska
        Merta
Keräily
    Keräilyn kohteet
Kivikauden vuosi

5. LIIKKUVA ELÄMÄNMUOTO
Vesiliikenne
    Ruuhet
        Helsingin Kallion honkio
    Veneet kalliokuvissa
    Hirvenpääkoristeiset veneet
        Rovaniemen Lehtojärven hirvenpää - VRML
Melat
Talviliikenne
    Sallan suksi
Reenjalastyypit
    Päällyskourullinen jalas
    Kourujalas
    Päällyskourujalaksisen reen ennallistus
    Päällyskuurnallinen jalas
Vaihtotaloudesta kaupankäyntiin
    Kula- kauppa
    Uudelleenjakelu
    Markkinatalous
    Kivikautisen kaupan mekanismit
Suomalaiset vaihtotavarat
    Pii
    Kvartsi
    Asbesti
    Sädekiviliuske
    Vuolukiviesineet
    Diabaasi
    Meripihka
        Meripihkaesineet
    Viherliuske
    Kölin punaliuske
    Esineitä matkojen takaa
    Luuesineet
       Koristeltu luu - VRM
L

6. HENKINEN KULTTUURI
Mistä tietoa henkisestä kulttuurista?
Esihistoriallinen taide
    Suomen kalliomaalaukset
    Maalausten säilyminen
    Kalliomaalausten kuva-aiheet
        Slide-show
    Varhaisin kalliomaalauslöytö
    Astuvansalmi
    Kalliohirvet
    Kuvien merkitys
    Onko oikeita vastauksia?
    Lähialueiden kalliopiirrokset
    Ihmishahmoiset kalliot
     Ihmishahmot veistoksissa
    Meripihkapäät
        Slide-show
    Savi-idolit
    Kaakkois-Euroopan idolit
    Eläinpääveistokset
Hautaustavat
    Suomusjärven kulttuurin haudat
    Kampakeraamiset punamultahaudat
    Vasarakirveskulttuurin haudat
    Ihmissyöntiä Ahvenanmaalla 

7. ARKEOLOGIAN TUTKIMUSMENETELMÄT
Mitä on arkeologia?
    Arkeologian lähitieteet
Löydöt tutkimuskohteena
    Aineistojen säilyminen
    Muinaismuistolaki
    Arkeologiset kaivaukset
Arkeologinen päättely
    Analogian merkitys arkeologiassa
        Kokeellinen arkeologia
    Kalliomaalausten digitaalinen tulkinta
Ajoitus arkeologiassa
    Radiohiiliajoitus
        Radiohiiliajoitusten kalibrointi
    Termoluminenssi
    Dendrokronologia
Meriarkeologia
Arkeologian tutkimushistoriaa
    Suomen arkeologian tutkimushistoriaa
    C.J. Thomsen ja kolmiperioditeoria
        Suljettu löytö
    Oscar Montelius ja typologinen metodia
Typologisen sarjan kuva
    J. R: Aspelin ja kansallisromantiikka
    Sakari Pälsi ja analogiat luonnonkansoihin
    Aarne Äyräpää ja rannansiirtymiskronologia

[Pääsivulle]