Aloitussivulle

Sisällysluettelok

pyöristys_ylävasen.gif (149 bytes) 1 1 w pyöristys_yläoikea.gif (91 bytes)
 

 

 

Mitä kulttuurit ovat?
                    Taulukko Eero Muurimäki.

Arkeologit puhuvat esihistoriallisista kulttuureista ja periodeista. Periodit ovat yleensä alueellisesti laajoja ja pitkäikäisiä. Mesoliittinen ja neoliittinen periodi koskevat koko Eurooppaa. Kulttuurit taas ovat alueeltaan pienempiä ja lyhytkestoisempia. Periodit määritellään usein vain yhden piirteen perusteella. Mesoliittinen aika alkoi kun jääkausi loppui. Neoliittisen kauden alkuna pidetään meillä saviastioiden valmistustaidon omaksumista. Kulttuurien määrittelyssä käytetään yleisesti useampia kulttuurillisia piirteitä. Meillä tosin aineiston huonosta säilyvyydestä johtuen on kulttuureja määritelty vähimmillään jopa yhden tai kahden piirteen perusteella.

Taulukon ajoitukset perustuvat radiohiilimenetelmään. Koska radiohiiliajoitusten kalibrointi on meillä uutta, kirjallisuudessa esiintyy toisistaan poikkeavia ajoituksia. Tässä esitetyt ajoitukset ovat useamman eri tutkijan ajoitusten keskiarvoja.

  
.1111

Sivun alkuun                              Copyright CSC 1999www.csc.fi

pyöristys_alaoikea.gif (135 bytes)