Aloitussivulle

Sisällysluettelok

pyöristys_ylävasen.gif (149 bytes) 1 1 w pyöristys_yläoikea.gif (91 bytes)
 

 

 


Eräät tutkijat ovat tulkinneet joutsen-, muna-, vene-, hirvi- ja taivaanmerkkiyhdistelmän kuvaavan maailmansyntyä. Viron muinaistaideseura.

Kivikautisen väestön aineellisista olosuhteista tiedetään arkeologisten tutkimusten perusteella varsin paljon. Vaikeampaa on päätellä tuon ajan kulttuurin henkistä ominaislaatua. Käsityksemme on muodostunut yksittäisten löytöjen ja selvimmin kalliotaiteen tulkinnoista. Mitä on ajateltu kuolemasta, kun hautaan on laitettu vainajan mukaan tietyntyyppistä esineistöä? Mitä merkitystä on ollut punamullan käytöllä haudoissa ja kalliokuvissa? Onko joissakin paikoissa tehty uhritoimituksia? Miksi eräät esineet eivät näyttäisi olleen arkikäytössä? Miksi asuinpaikoilta on löytynyt savi-idoleita? Jonkinlaisia vastauksia ja viitteitä voi saada myöhempien pohjoisten pyyntikulttuurien tavoista ja käsityksistä, joita on selitetty kansa- ja uskontotieteessä. On kuitenkin muistettava, että vaikka pyyntikulttuureissa on säilynyt hyvin vanhaakin uskomuksellista ainesta ne eivät ole "pakastimia", joissa uskomukset pysyvät muuttumattomina. Jokainen outo esine tai kuva ei ole tulkittavissa "kulttiesineeksi" tai henkiolennoksi.

  
.1111

Sivun alkuun                              Copyright CSC 1999www.csc.fi

pyöristys_alaoikea.gif (135 bytes)