Aloitussivulle

Sisällysluettelok

pyöristys_ylävasen.gif (149 bytes) 1 1 w pyöristys_yläoikea.gif (91 bytes)
 

 

 

Analogian merkitys arkeologiassa
Kalliomaalausten digitaalinen tulkinta


Kuva Eero Muurimäki. Saarijärven museo.

Arkeologista päättelyä voi verrata salapoliisin työhön. Arkeologi joutuu joskus hyvin vähäisten jälkien ja jäänteiden perusteella tekemään päätelmiä todellisuudesta, joka ei enää ole käsillä: menneiden aikojen yhteisöjen rakenteesta, niiden taloudesta ym. Tässä päättelyssä analogialla on keskeinen sija. Löydöt itsessään ovat mykkiä, mutta niille voi ikään kuin esittää kysymyksiä. Kysymyksiin vastaaminen edellyttää hyvin laajaa nykyisten kulttuurien tuntemusta, muutoin vastauksen antaa vain oman kulttuurinsa, nykyisen länsimaisen yhteiskunnan ehdoin. Vaikka vieraat ja teollistumattomat yhteisöt eivät ole suoria jäänteitä kivikaudelta, on niiden piiristä kuitenkin löydettävissä parempia vastauksia esihistoriaa koskeviin kysymyksiin kuin omastamme. On myös painotettava, että arkeologisessa päättelyssä ei tarvitse rajoittua siihen, mitä muista kulttuureista tunnetaan. Joskus on mahdollista esittää teorioita, joiden kuvaamilla asioilla ei ole suoria vastineita tunnetuissa kulttuureissa.

Mikäli arkeologi haluaa kertoa jostakin muusta kuin arkeologisista löydöistä, hän joutuu välttämättä käyttämään analogiapäättelyä.

  
.1111

Sivun alkuun                              Copyright CSC 1999www.csc.fi

pyöristys_alaoikea.gif (135 bytes)