Aloitussivulle

Sisällysluettelok

pyöristys_ylävasen.gif (149 bytes) 1 1 w pyöristys_yläoikea.gif (91 bytes)
 

 

 

Aineistojen säilyminen
Muinaismuistolaki
Arkeologiset kaivaukset


Laukaan Hartikan kalmistosta löytynyt liuskerengas.
Kuva Olavi Lahtela. Saarijärven museo.

Kaivauksilla tai satunnaisesti löydetyt esineet ja niiden katkelmat eli artefaktit ovat perinteisesti olleet arkeologien kiinnostuksen kohteena eikä arkeologiasta itsenäisenä tieteenä voitaisi puhua ilman niitä. Viime vuosina ovat yhä keskeisimmäksi muuttuneet ns. ekofaktat, joita ovat mm. siitepölyt ja luiden jäänteet. Siitepölyanalyysin avulla pystytään kertomaan paljon tarkemmin muinaisesta ympäristöstä ja maanviljelyn varhaisvaiheista kuin esineiden avulla. Asuinpaikan luujäänteet kertovat ravinnosta enemmän kuin pyyntivälineet, jotka ovat vielä satunnaisemmin säilyneet kuin luujäänteet.

  
.1111

Sivun alkuun                              Copyright CSC 1999www.csc.fi

pyöristys_alaoikea.gif (135 bytes)