Aloitussivulle

Sisällysluettelok

pyöristys_ylävasen.gif (149 bytes) 1 1 w pyöristys_yläoikea.gif (91 bytes)
 

 

 

Rannansiirtyminen
Radiohiiliajoitus
Radiohiiliajoitusten kalibrointi
Termoluminenssi
Dendrokronologia
 op_743.gif (3763 bytes)

Radiohiiliajoitukseen oltiin aluksi hyvin tyytyväisiä. Kävi kuitenkin ilmi Egyptin historiallisen kronologian perusteella tunnettuja hautalöytöjä ajoitettaessa, että radiohiiliajoitus antoi aivan liian nuoria tuloksia. Oliko historiallinen kronologia väärä? Ei, kävi ilmi, että eroavuudet johtuivat radiohiilen muodostumisnopeuden vaihteluista. Maapallolle saapuvan kosmisen säteilyn määrä on vaihdellut ja radiohiiltä on muodostunut eri määriä.

Ratkaisun avaimet löytyivät maailman vanhimmista elollisista olennoista, Yhdysvaltain länsirannikon vuoristossa kasvavista vihnemännyistä, joilla voi olla ikää tuhansia vuosia. Näiden vuosilustojen ikä pysyttiin laskemaan ja mittamaan kustakin lustosta kyseisenä vuonna muodostuneen radiohiilen määrä. Tällä perusteella pystyttiin laskemaan korjaus eli kalibrointikäyriä, joiden avulla "perinteiset" radiohiili-iät saadaan muutettua todellisiksi aurinkovuosiksi. "Perinteiset" radiohiili-iät eivät siis ilmaise näytteiden todellista ikää vaikka niitä Suomen arkeologiassa yhä tällä tavoin käytetään, vaan ne ovat laskennan lähtökohtia, jotka aina olisi kalibroitava. Tässä esityksessä kaikki radiohiili-iät ovat kalibroitu.

  
.1111

Sivun alkuun                              Copyright CSC 1999www.csc.fi

pyöristys_alaoikea.gif (135 bytes)