PRONSSIKAUDEN ESINEET

Pronssikausi on saanut nimensä uudesta terällisten esineiden valmistusmateriaalista, pronssista, jota ryhdyttiin hyödyntämään ajanjakson alussa. Pronssi yleistyi hitaasti ja sen käytössä oli myös alueellisia eroja. Rannikkoalue ja Kainuu näyttivät olevan keskuksia, joiden ulkopuolella pronssiesineiden käyttö oli vähäisempää ja levisi hitaammin. Pronssiesineet jaetaan itäisiin ja läntisiin esineisiin. Läntiset ovat peräisin joko Skandinaviasta tai ne on valmistettu skandinaavisten mallien mukaan. Itäisten esineiden tai niiden muotojen alkuperä on Volgan-Okan alueella Venäjällä.

Pronssi ei ollut ainoa esineiden raaka-aine. Kivi säilyi yhä käytössä erityisesti pienesineinä, kuten kaapimina ja nuolenkärkinä. Arvatenkin luusta yhä valmistettiin esineitä. Pronssikausia luuesineitä ei juurikaan tunneta. Puuesineistä soissa ja vesistöjen pohjissa on säilynyt joitain on reenjalaksia ja suksia.

Tuntemamme pronssikautiset esineet ovat lähinnä metalli- tai kivikärkiä ja -teriä. Ne voidaan jakaa käytön mukaan kolmeen pääluokkaan: aseisiin, työkaluihin ja henkilökohtaisiin pienesineisiin kuten koruihin ja toalettiesineisiin.

seuraava sivu
pääosion alkuun