TEKSTIILIKERAMIIKAN ALARYHMÄT


Mika Lavennon määrittelemät tekstiilikeramiikan alueelliset ryhmät ovat: 1. Kainuun keramiikka, 2. Tomitsan keramiikka, 3. Räisälän keramiikka ja 4. Sarsan keramiikka.
 

Tekstiilikeramiikasta on maassamme käytetty myös nimityksiä Sarsan keramiikka tai Sarsan-Tomitsan keramiikka. Venäjällä siitä käytetään nimitystä verkkokeramiikka (englanniksi net ware ). Vuonna 2001 ilmestyneessä väitöskirjassaan Mika Lavento jakaa Suomen tekstiilikeramiikan neljään alueelliseen alaryhmään. Hän nimeaa ne Sarsan keramiikaksi, Tomitsan keramiikaksi, Kainuun keramiikaksi ja Räisälän keramiikaksi. Sarsan keramiikkaa esiintyy Satakunnassa ja Hämeessä. Tomitsan keramiikan levinneisyys ulottuu Saimaan vesistöalueen pohjoisosista Itä-Karjalaan. Kainuun keramiikka löytyy nimensä mukaisesti Kainuusta. Kalmistomäen keramiikkaa on taas Kaakkois-Suomessa ja Karjalan kannaksella. Nimi on tullut Räisälän Kalmistonmäen asuinpaikasta.

Ei tarkkaan tiedetä, koska tekstiilikeramiikan valmistus loppui. Sitä on käytetty ainakin vuoteen 500 eKr., mutta mahdollisesti ajanlaskun taitteeseen asti.

seuraava sivu
pääosion alkuun