SÄRÄISNIEMI 2 -KERAMIIKKA


Säräisniemeltä löytynyttä Säräisniemi 2 -keramiikkaa. Kuva Helsingin yiopiston arkeologian laitos.

Säräisniemi 2 -nimityksellä viitataan hyvinkin erilaisiin sisä- ja pohjoissuomalaisiin keramiikkalajeihin, joiden yhdistävänä tekijänä on asbestin käyttäminen sekoitteena. Sär 2 -keramiikka eroaa myöhäiskivikautisista asbestikeramiikoista ennen kaikkea siinä, että astiat ovat tasapohjaisia. Ne ovat usein myös profiloituja, ts. niiden seinämän yläosa kaareutuu hieman sisäänpäin. Säräisniemi 2 -keramiikan tärkeimmät alaryhmät ovat Anttilan, Kjelmøyn, Luukonsaaren ja Sirnihtan keramiikat. Näistä Luukonsaaren keramiikkaa on käytetty pronssikauden jälkeen esiroomalaisella rautakaudella vuodesta 500 eKr. vuoteen 300 jKr. asti.

Tarkkoja tutkimuksia sekoitteen ja saven suhteellisista määristä ei Suomessa ole tehty. Osa astioista vaikuttaa kuitenkin olevan asbestiastioita Pohjois-Ruotsin tapaan. Savi on ollut tällöin vain sekoitteena, jonka avulla astiat on ollut helpompi muotoilla.

seuraava sivu
pääosion alkuun