MALJAMAISET ASTIAT


Maljatyypin astioiden esikuvat ovat Lausitzin kulttuurin piirissä Itämeren etelärannikolla. Kuva Jalo Porkkala, Satakunnan museo. 

Maljatyypiksi kutsutaan toista rannikkoalueella käytössä olevaa pronssikautista keramiikkatyyppiä. Sitä on löytynyt suppeammalta alueelta kuin Paimion keramiikkaa, vain eräiltä Varsinais-Suomen ja Satakunnan asuinpaikoilta. Maljatyypin astiat ovat huolellista työtä. Niitä voi pitää juhla-astioina Paimion keramiikkaan verrattuna.

Maljatyypin astioiden saviaines on hienoa. Ne ovat koristelemattomia, matalia, ja niissä on astian keskellä taite. Astioissa on voinut olla jopa korva, joka on uutuus pronssikaudella.

Maljatyyppi ajoittuu pronssikauden lopulle, V ja VI periodille. Astiatyyppiä ei tunneta esiroomalaisen ajan yhteyksissä, mutta vanhemmalla roomalaisella rautakaudella (1- 200) saman muotoisia astioita esiintyy jälleen löydöissä.

Maljatyypin astioita on käytetty Skandinaviassa ja Virossa. Astiatyyppi on kuitenkin lähtöisin Itämeren eteläosan Lausitzin kulttuurista. Maljatyypin astiat ovat matkineet siellä käytettyjä metalliastioita. Parhaiten säilynyt suomalainen maljatyypin astia on löytynyt Nakkilan Rieskaronmäen asuinpaikalta.

seuraava sivu
pääosion alkuun