RIESKARONMÄEN TALONakkilan Rieskaronmäen talonpohja. Kuva Matti Javanainen, Satakunnan museo.

 

Ennen kaivausta Rieskaronmäen talonpohja erottui vallimaisena kivikkona ja sen vieressä olevana tasaisena alueena. Kolmelta sivulta talonjäännös sulautui ympäristöön. Etelässä oli terassi, joka oli ainakin osittain tasoitettu. Talonjäännös oli kaakko-luode-suuntainen, suorakaiteen muotoinen. Sen ulkomitat olivat 17 x 8 m. Oviaukko on ilmeisesti ollut etelänpuoleisella seinällä, länsipäässä. Talon perustukset muodostuvat luonnonkivistä, jotka antoivat epätasaisen pohjan seinälle. Enimmillään perustus oli 2,5 m leveä.

Talon perustusten sisällä oli 9 kpl paalunjälkiä, jotka olivat halkaisijaltaan 12 - 20 cm. Kaakkoisimmat kuusi paalunjälkeä olivat kahdessa kolmen paalun rivissä poikkisuuntaan rakennukseen nähden. Kolme paalunjälkeä taas kulki vinosti rakennuksen poikki.

Skandinaviassa on kaivettu satoja metallikautisten talojen pohjia. Periaatteessa Rieskaronmäen talonpohjan avulla pitäisi voida kertoa, millainen talo on ollut rakenteeltaan vertaamalla sitä tunnettuihin skandinaavisiin rakennuksiin. Rieskaronmäen paalut eivät kuitenkaan muodosta mitään "järkevää" kuviota, jolla olisi Skandinaavissa tunnettuja vastineita. On mahdollista, että kaikista rakennuksen paaluista ei ole jäänyt havaittaviassa olevia jälkiä maahan.

Rieskaronmäen talonpohjan huomiota herättävin piirre on jyhkeä kiviperusta. Vertaamista skandinaavisiin rakennuksiin vaikeuttaa se, että siellä kiviperusteisia taloja käytettiin vasta tuhat vuotta Rieskaronmäen käyttöajan jälkeen. Pronssikautisia kiviperustaisia rakennuksien pohjia ei sieltä tunneta kuin yksi, joka ilmeisesti ei ole asuinrakennus, vaan kulttiin liittyvä rakennelma.

Rieskaronmäen talo on ennallistettu pääosin kansatieteilijä Niilo Valosen ideoinnin perusteella. Hänen lähtökohtansa on kielitiede. Mahdollisesti kaikkia paalujälkiä ei ole säilynyt. Talon kaakkoispäässä olevat paalunjäljet on tulkittu heinien säilytystä varten tarkoitetun talaan jäännöksiksi. Kulttuurikerros oli paksuinta talon luoteispäässä, josta paalunjäljet puuttuivat.

seuraava sivu
pääosion alkuun