RIESKARONMÄEN ALUENakkilan Rieskaronmäen asuinpaikka-alueella on majanjäännös, talon jäännös ja lukuisia "hiidenkiukaita", pronssikautisia hautarauniota. Kartta Unto Salon (1981) mukaan.
 

Rannikkokulttuurin parhaiten tunnettu ja tutkittu asuinpaikka on Nakkilan Rieskaronmäen asuinpaikka-alue Satakunnassa. Professori Unto Salo suoritti sielä tutkimuksia 1960-luvun alussa. Asuinpaikka sijaitsee moreeniharjanteella. Vuoden 1000 eKr. vaiheilla alue oli saarena, mutta myöhäispronssikaudella, aikana johon asutus ajoittuu, se on ollut jo kiinni mantereessa. Pronssikauden lopussa ranta oli paennut jo kilometrin etäisyydelle.

Rieskaronmäen asuinalue on noin 200 m pitkä ja 50 m leveä. Alueella on asunnon-, majan- ja mahdollisen pajan pohjat. Lisäksi alueella on yksitoista kiviröykkiöhautaa, jotka ryhmittyvät asumuksien ympärille.

seuraava sivu
pääosion alkuun