RIESKARONMÄEN MAJARieskaronmäen majan ennallistus Unto Salon ja Niilo Valosen mukaan. Piirros Ilkka Kaskinen, Suomen historia 1, Weilin&Göös.
 

Rieskaronmäen maja on ollut kooltaan noin 4 x 4 metriä. Se on siis lähes neliömäinen. Sen pohjasta paljastui kivilaakoja. Laakakivet on tulkittu perustuskiveykseksi. Seinät ovat riittäneet kannattamaan näin pienen rakennuksen kattoa. Keskellä on kuitenkin ollut ilmeisesti paalu, josta oli jäljellä 25 cm x 25 cm läiskä.

Pienialaisesta majanpohjasta löytyi tuhatkunta savitiivisteen palasta. Skandinaviassa tehtiin pronssikaudella yleisesti taloja, joiden seinät oli valmistettu oksista punomalla. Ne oli tiivistettävä savella rappaamalla. Mikäli rakennus palaa, savi kovettuu ja oksien ja tukirakenteiden jäljet jäävät savenpalasiin painanteina näkyviin. Majan pohjasta löytyneissä savenpalasissa oli jälkiä tällaisista painanteista.

Rakennuksen pohjoispuolella olevan laattakivirivin Salo olettaa myös seinän jäänteeksi. Se rajoittaisi erillistä huonetta, jonka alueelta ei löytynyt palanutta savea. Seinä on voinut olla kevytrakenteisempi kuin majan muut seinät. Eteiseksi se on väärään suuntaan. Pohjoispuolella maa viettää jyrkästi ja kulku olisi hankalaa. Kyseessä lienee karjasuojan paikka.

seuraava sivu
pääosion alkuun