MAANINGAN KIRVES


Maaningalta löytynyt putkikirveen terä, joka on antanut nimen Maaningan tyypille. Kuva Eero Muurimäki.  

Maaningan kirveitä tunnetaan Suomesta kuusi kappaletta. Kirves on saanut nimensä Savosta, Maaningan pitäjästä löytyneestä esineestä. Poikkileikkaukseltaan Maaningan kirveet ovat samanlaisia kuin Seiman kirveet. Kulmaviivakoristelu on lainattu ananjinokirveistä. Pystylistoitus voi olla skandinaavista perua. Kirveiden putken suu on paksumpi kuin putkikirveissä yleensä. Se saattaa olla omaperäinen parannus putkikirveiden heikkoon kohtaan. Maaningan kirvestä pidetään ensimmäisenä Suomen alueella syntyneenä pronssiesinetyyppinä. Kokonaisuus on omintakeinen, mutta se on syntynyt eri tahoilta tulleista vaikutteista.

Maaningan kirveelle ei tunneta itäisiä vastineita. Kaikki Maaningan kirveet eivät ole kuitenkaan löytyneet Suomen alueelta. Kaksi kirvestä on löytynyt Ruotsista, Uplannista. Pohjois-Ruotsin sisämaan kulttuurikuva muistuttaa monessa suhteessa Suomen sisämaan pronssikautista kulttuuria.

Maaningan kirveet ovat yksinäislöytöjä ja sellaisina vaikeita ajoittaa. Ne on ajoitettu tyylillisten piirteiden perusteella. Niissä on vanhimman Seiman kirveiden piirteitä. Toisaalta niissä on myös nuorimman itäisen putkikirveiden, anajinokirveiden piirteitä. Ne eivät siten voi olla kovin vanhoja. Näiden tyylillisten piirteiden perusteella kirveet on ajoitettu IV periodille.

seuraava sivu
pääosion alkuun